bezár

Cookie irányelvek

Az EU 2009/136/CE rendelete és a vonatkozó jogszabályok értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy ez a weboldal kizárólag saját cookie-kat használ.

Mik azok a cookie-k?

A cookie (vagy süti) olyan kisméretű szövegfájl, amely az Ön számítógépén tárolódik, amikor meglátogat egy weboldalt. Olyan adatokat tárol, amiket akkor küld el a weboldalnak, amikor Ön azon belül navigál, illetve amint a legközelebbi alkalommal újra felkeresi azt. Néhány cookie elengedhetetlen a weboldal bizonyos funkcióinak működéséhez, mint például a kosár vagy a bejelentkezés. Más cookie-k arra valók, hogy böngészési információkat tároljon, amelyek segítségével elemezni lehet a weboldal használatát, ehhez igazítva később bizonyos megjelenítendő tartalmakat.

Milyen módon előzhetem meg azt, hogy a cookie-k eltárolódjanak a számítógépemen?

Minden egyes böngészőben (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) egyenként kell beállítani a cookie (süti) preferenciákat. Rendszerint több lehetőség is rendelkezésére áll a cookie-k kezelésére: némelyek elfogadása; az összes elutasítása; bizonyos, már korábban tárolt cookie-k törlése; bizonyos weboldalak letiltása arról, hogy adatokat gyűjtsön az Ön számítógépén található cookie-k segítségével vagy harmadik féltől származó cookie-k blokkolása (harmadik féltől származó cookie: egy bizonyos weboldal van nyitva a böngészőben, viszont egy másik weboldal tárolja el a cookie-jait az Ön számítógépén).

Milyen cookie-kat tárolunk ezen a weboldalon?

Ez a weboldal kizárólag ilyen cookie-kat tárol:

1. Technikai Cookie-k - ezek elengedhetetlenek a weboldal futtatásához.
2. Funkcionális Cookie-k - ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználóink elérhessék az általuk igényelt szolgáltatásainkat.

Rendben
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. Ezek a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek. A weboldal böngészésével Ön elismeri, hogy elfogadta a "Cookie irányelvekben" leírtakat és a webhely által használt sütiket.

KIADVÁNYAINK

Varga Zoltán: Túláram-védelem. Pannónia Kulturális Egyesület, Nagykanizsa, 2019.

ISBN 978-615-00-4982-3

„Az első kötetnek minden alkotó pályáján különös jelentősége van. Nemcsak bemutatkozás, lehetőség a tehetség megcsillantására (ha van), erőfelmérés, de megkerülhetetlen viszonyítási pont is az elkövetkező közlések előtt. Ezért is fontos, hogy – gyarapítva Nagykanizsa és Zala irodalmi értékeit – végre megjelent Varga Zoltán debütkönyve, melyre, noha a szerző korábban a Pannon Tükör köréhez tartozott és a Palackposta megyei antológiában is szerepelt, meglehetősen sokat kellett várni. Más nézőpontból tekintve, úgy is mondhatnánk, hogy megedzett, hosszabban érlelt szövegekből épül a Túláram-védelem korpusza.

Szerkesztési elvként természetszerűen kínálkozott a lírai világát alapvetően jellemző kettősség megmutatása, a „felek” egésszé teljesítése. Mert, ahogy az életben, a fény mellett itt is minduntalan feltűnik az árnyék, hit mellett a kétely, a kitüntetett, kegyelmi pillanatokat, az öröm, s talán a boldogság tűnő pillanatait a mindennapok gépiessége váltja. Ám a szomorú szürkeség is fel-felaranylik. Szín és fonák, fonák és szín kapcsolódik egybe, szent és profán, profán és szent találkozik, dologiság és tiszta gondolat, két különböző költészeti hagyomány ad egymásnak kezet.

Csupán 40 vers, de annak elmondásához, amit Varga Zoltán szeretne, nem is kell több. Kívánom, hogy sokakhoz eljusson!”

(Szemes Péter)

 

 


 

 

Szemes Péter-Németh István Péter (szerk.): Minden körbeért. Pék Pál válogatott versei. Pannónia Kulturális Egyesület, Nagykanizsa, 2020.

ISBN 978-615-00-7257-9

 

„A költő addig él, míg versei éltetik. Pék Pál testét ugyan, mint odüsszeuszi lírahőséét, immár több mint egy évtizede a „végső Óceán” fogadta be, dalai mégis újra és újra elhozzák őt. Megelevenedik az atyai barát, a harcostárs, akivel együtt próbáltunk tenni a pannon térség és benne a szűkebb pátria irodalmának előrejutásáért, a szerkesztői példakép, a szellemi tűzgyújtó. A kevesek egyike, akikkel érdemes volt, és akikért érdemes ma is vívni a szélmalomharcot, lobogtatni a lángot a feltámadó boszorkányszélben, a mind sűrűbb homályban. Nagykanizsa, Zala poeta doctusa, a minőség kérlelhetetlen elkötelezettje, Fodor Andráshoz hasonlóan oly sokak felfedezője és útnak indítója, aki még hitt a szó erejében, mágikus varázsában. A sok csalódás, a keserű tapasztalatok ellenére is bizakodó, örök újrakezdő, folytonos reménykedő, aki a szélcsönd beálltakor tudta, érezte: jön majd újra szél. Mert előbb-utóbb „minden körbeér”.

Kívánom, hogy a versek zenéje, a nyelv időtlen szépsége, az imaszerűen ismételt passzusokban rejlő hit, e tiszta, őszinte, mélységesen emberi poézis váljon élménnyé, hozza el sokaknak a költőt! Olvassák, éltessék!”

(Szemes Péter)

 

 


 

Szemes Péter: „testvér a csillagokkal” – Írások Utassy Józsefről. Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-00-8082-6

 

„(…) noha a „Csillagok árvája” megtért már övéihez, „csillagfegyelmű éneke” velünk maradt, hirdetve a non omnis moriar horatiusi szentenciáját, a költő öröklétét. S valóban: helytállást, tettet sürgető és az emberhez méltó életért, lélegzetnyi szabadságért kiáltó igéi parittyakőként roppantották meg a testét, szellemét nyomorgató hatalom Góliát-homlokát; apja, fia vesztét, saját kínjait és árvaságát panaszló szavai a szívet sajdító fájdalom erejével nyitottak utat az ég tengerén, egészen Isten trónusáig; míg más pillanatokban dionüszoszi „evoé”-ja zengett át völgyön és hegyen, hogy kiáltására „bimbók bombái” robbanjanak, előretörjön és szárba szökjön a diadalmas Élet. Ami csak keveseknek adatott meg: egyaránt volt halál és szerelem fölkentje, s mágikus dalai nyomán nemcsak a folyóig hullámzott fel a nyugvó tenger, de felfénylett holdja, felragyogtak csillagrendszerei is.”

(Szemes Péter)

 

 

 

 

 


 

Pécsi Gabriella: Virágozd föl a hársakat. Kötetre talált versek. Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-00-8083-3

 

„Pécsi Gabriella korábban elsősorban folyóiratokban, napilapokban megjelent verseiből állítottuk össze ezt a gyűjteményt. Szerepel ugyan benne kötetben már közölt alkotás, ám többségük csak most jut el ilyen formában is az olvasókhoz, s az eddig kéziratos, másolatokban élő anyag is így, együtt. Köszönet illeti érte a költőnő távozásával magányban maradt társat, Baranyai Györgyöt, aki méltó módon őrzi és gondozza a kincses hagyatékot!

2014-ben, a „Göcseji tulipán”, „Pécsigabiga” születésének 70. évfordulóján – megdöbbentő, hogy ekkor már hét és fél esztendeje csak írásaival volt köztünk! – emléktáblát avattunk az egykori, Landorhegyi úti lakóházon, melyet azóta minden május elején megkoszorúztunk. Maroknyian, barátai, tisztelői szűk köre, múlhatatlan szeretetünk és nagyrabecsülésünk jeleként. Idén sajnos el kell halasztani a szokásos főhajtást, nem pótolja, de ezt is helyettesíti a verseskönyv.

A kötet világa kezdetben tavaszi, betölti a szerelem, virágok és madarak otthonosak benne. Ám a derűt felhők komorítják, vihar űzi el a lírahős kedélyének napsütését, csapkodnak a harag és düh villámai, a tündér boszorkánnyá változik. Legmélyebb völgyébe ér a kapcsolat hulláma, kihűl az otthon tűzhelymelege és a hatalmas árvaságban palástként borít be a presszófüst, a választott haza szellemi éjsötétje. De csendes, langyos esőkkel újra felnevet az ég, végül a régi, kedves kéz simítja el a homlok ráncait és növekedésnek indul a „csillag-mag” vetés.

Ezt a lírai utat járja be Pécsi Gabriella kötete, melyet, általa is továbbéltetve szerzőjét, szeretettel ajánlunk olvasásra!”

(Szemes Péter)

 


 

Vollein Ferenc: Színek az égből. Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-00-8999-7

 

„Fiatal alkotó számára – különösen, ha nem iskolákba tagozódva, mestereket követve járja útját – a tehetség mellett a szorgalom és alázat megléte elengedhetetlen a sikeres pályához. Vollein Ferenc, noha még mindig csak 21 esztendős, régóta igazolja, hogy rendelkezik a kellő tulajdonságokkal, birtokában van a szükséges képességeknek és jól sáfárkodik azokkal. Közel félszáz önálló kiállítása, mintegy száz köz- és magángyűjteményben lévő alkotása, az elnyert díjak és ösztöndíjak sora, Ferenc pápa kitüntető audienciája mind-mind magáért beszél, mint ahogy az is, hogy jelenlegi az ifjú festő negyedik művészeti kiadványa már. S mint ilyen, természetesen a legbővebb, valóban reprezentatív válogatás az elmúlt fél évtized műveiből. Az album címe, Színek az égből pedig jelzi: a kapott tálentumok, az isteni kegyelem hálája az értékmegáradás, egy hittel élő alkotó tanúságtétele.

A közreadott több mint száz mű elsősorban szakrális témákat (alapvetően Jézus és a szentek életének eseményeit), balatoni tájakat és legendákat, valamint toszkán és dél-olasz vidékeket, jellegzetes pillanatokat jelenít meg. Ám legalább ilyen fontosak és izgalmasak azok a munkák, melyek az antikvitás vagy a kereszténység szent történeteit helyezik pannon (balatoni) vagy – újabban – itáliai környezetbe. Ezek az elmúlt években éppúgy Ferenc védjegyévé váltak, mint egyre markánsabban egyedi művészi stílusa.

A köszöntőket követően beemelt alkotói hitvallás – amellett, hogy betekintést enged a festő műhelyébe, vegykonyhájába – utóbbi és általánosan a naiv művészet apológiája is egyben. A gazdag képanyagot két elemző-összefoglaló tanulmány, pályakép és az eddigi művészi út áttekintése, fotói teszik teljessé.

Megköszönve a támogatást és a közreműködők segítségét, kívánom, hogy olyan szeretettel fogadják Vollein Ferenc Színek az égből című albumát, amilyennel elkészítettük és átnyújtjuk!”

(Szemes Péter)Farkas Szilárd-Szemes Péter-Zóka Péter (szerk.): Hamvas Béla és a hagyomány. Esszék, tanulmányok Hamvas Béla emlékére. Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-6239-00-6

 

„A tisztelt olvasó voltaképpen egy olyan esszé- és tanulmánykötetet tart a kezében, mely a Kaposvárott - harmadik alkalommal - megrendezett, immár „hagyományosnak” mondható Hamvas-konferencián 2019. szeptember 20-án elhangzott előadások tanulmánnyá vagy esszévé érlelt változatait tartalmazza. A kiadványban – a 2018-ban megjelent Hamvas 120 című, valamint a 2019-ben megjelent Hamvas 30/50 című kötethez hasonlóan – a Hamvas-életmű ismertebb elemzői mellett a fiatal kutatógeneráció is képviselteti magát.

A kötet az írásművek dichotómiájának szellemében két részre tagolódik: az első rész a Hagyomány címet viseli, és négy írást tartalmaz Thiel Katalin, Nyitrai Tamás, Szathmári Botond, Molnár Márton tollából, a második rész Hagyományok címmel öt tanulmányt és esszét foglal magában, a következő szerzőktől: Kurucz Anikó, Veres Ildikó, Weiner Sennyey Tibor, Farkas Szilárd és Zóka Péter. Az első egység szerzői a hamvasi hagyományértelmezést és az egyetemes hagyomány fogalmát állítják fókuszba, a második részben inkább a hamvasi hagyományfelfogáshoz valamilyen partikuláris nézőpontból közelítenek és kapcsolódnak az írások.

A kötet két egysége kiegészíti egymást, annak ellenére is, hogy a szerzők megközelítésbeli, esetenként fundamentális világnézeti különbséggel közelítenek vizsgálatuk tárgyához, hiszen ugyanannak a hamvasi hagyománynak a részei. Ugyanakkor a két rész kontrasztja tökéletesen rávilágít arra, hogy sokféle módon lehet Hamvas Béla életművéről hitelesen és érvényesen szólni. Mindegy hogy esszé vagy tanulmány formájában, a filozófia vagy az irodalom nézőpontjai felől, szerteágazó metodikával és különböző háttérismeret anyaggal nyúlunk a hamvasi életműhöz, az képes mindnyájunkat megszólítani, kapcsolódási pontokat kínál fel. Az itt közreadott korpusz a kontinuitás mellett persze azt is jelzi, mennyi feladat áll még előttünk e szinte kimeríthetetlen kincs minél teljesebb feltárása, méltó megbecsülése, a magyar tudomány és művészet javát szolgáló kihasználása érdekében.”

(Szerkesztők)


 

Farkas Szilárd: A válság-motívum Hamvas Béla regényművészetében. Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-6239-01-3

 

„A kötetbe szervezett tanulmányok célja, hogy bemutassák azt az évtizedeken keresztül húzódó, nagyon is termékeny vonulatot a hamvasi életműben, amelynek eredményként a krízis témához kötődő, már az 1920-as évek közepétől fellelhető impulzusok szépirodalmi művekké, regényekké formálódtak. Az is bizonyításra kerül, hogy a válság-korszaknak nevezett időszak korábban indult és tovább tartott Hamvas Béla pályáján, mint azt eddig gondoltuk. Továbbá, hogy a válságtudományt, a krizeológiát létrehozó, megalapozó elméleti művekkel párhuzamosan folyamatosan keletkeztek olyan szépirodalmi szövegek is, amelyek legalább ennyire jelentősek a válság-tematika szempontjából, hogy a kérdéskört vizsgálva nem kaphatunk teljes képet ezek ismerete, mélyreható elemzése nélkül.”

(Farkas Szilárd)

 

 

 

 

 


 

 

Szemes Péter: Fényverte utakon. Válogatott műbírálatok (2014-2018). Pannónia Kulturális Egyesület, Kaposvár, 2020.

ISBN 978-615-6239-02-0

 

„A Fényverte utakon kötet, amint alcíme jelzi, öt esztendő műbírálataiból válogat. E tekintetben nem áll magányosan, hanem a korábbi Művek felé (2012), valamint Itt és otthon (2015) kritikakönyvek folytatása, továbbírása. A cél, akárcsak amazok esetében, az egyetemes magyar irodalom utóbbi alkotói teljesítményeit is jellemző sokszínűség és értékgazdagság felmutatása volt (nem feledkezve meg természetesen az esetleges hibákról, hiányosságokról sem), a figyelem felhívása néhány olyan munkára, amelyeket a recenzens is szívesen olvasott, amelyekkel örömmel és talán hasznosan foglalatoskodott. Törekvésünk ebben mélységesen rokon a műítész Kemsei Istvánéval és Szakolczay Lajoséval. Vállalva és vallva a dedikáció címzettjének gondolatát: „A kritikus egyetlen „munkaeszköze” az erkölcs.” Hisszük, csak így érdemes, csak így lehet igazán műalkotásokhoz közeledni, hitelesen számon kérni a minőségi követelményt is.

A kötet korpuszát képező húsz írás java megjelent ugyan különböző nyomtatott (régi Pannon Tükör, Kortárs, Hitel, Műhely, Muratáj) és online folyóiratokban (Ambroozia), irodalmi portálokon (Deák-kert), fontosabb azonban, hogy ehelyütt együtt, egymás mellett szerepelnek, szöveg szöveggel szövetségben. Valódi helyüket, otthonukat – úgy véljük – itt találták meg.

Zárásként hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a könyv létrejöttéhez hozzájárultak: az említett Kemsei István és Szakolczay Lajos mellett a munkára ösztönző Villányi Lászlónak, Szalai Zsoltnak és Sütő Csaba Andrásnak, barátaim közül Tóth Imrének, Farkas Szilárdnak és Zóka Péternek, a könyvtárosoknak – akik legfőbb szövetségeseink –, a támogatóknak és természetesen a kivitelért Mezei Anitának és Győrffy Edinának!”

(Szemes Péter)

(Farkas Szilárd)

:: TÁMOGATÓK ::
Nemzeti Kulturális AlapMagyar Művészeti AkadémiaKaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataSzerencsejáték Zrt.MiniszterelnökségBGA Zrt.Nagykanizsa Megyei Jogú Város